LOGIN
ID
Password
copyright QUAD
UPP Tahap I Semester Gasal 2016/2017 paling lambat 22 Agustus 2016
Daftar ulang Semester Gasal 2016/2017 tgl. 29 Agustus s.d 2 September 2016
Batas akhir Daftar Ulang tgl. 9 SEPTEMBER 2016. TIDAK DAFTAR ULANG harus mengajukan BSS.
Syarat Daftar Ulang BEBAS KOMPENSASI & MENBAYAR UPP Semester Gasal 2016/2017
Perkuliahan Semester Gasal 2016/2017 DIMULAI tgl. 5 SEPTEMBER 2016