LOGIN
ID
Password
copyright QUAD
Daftar Ulang Semester Genap 2017/2018 tanggal 26 Feb. sd 2 Maret 2018
Awal perkuliahan Semester Genap 2017/2018 tanggal 5 Maret 2018
Pengambilan Kartu Studi Semester Genap 2017/2018 tanggal 15 sd 29 Maret 2018
Pengenalan Softskill untuk Semester II (klas reguler) tgl. 23 Maret 2018
UPP II tgl. 12 Maret 2018